Pavel Šalom střechy a izolace

Prezentační obrázek: provádění izolací na konstrukcích nepravidelných a zaoblených tvarů

Provádění střech a izolací na konstrukcích nepravidelných a zaoblených tvarů. Zde izolace pod netradiční zelenou střechu

Reference - fotogalerie

Ploché střechy

Nové střechy bytových domů v Plzni. PVC folie přitížená kačírkem.
Nové střechy bytových domů v Plzni. PVC folie přitížená kačírkem.
Střecha nového rodinného domu v Horšovském Týně před zakrytím ochrannou textilií a zatížením kačírkem. Fólie Fatrafol 810, zateplení polystyrenem, parozábrana z asfaltových pásů, oplechování atik z barveného hliníku.
Střecha nového rodinného domu v Horšovském Týně před zakrytím ochrannou textilií a zatížením kačírkem. Fólie Fatrafol 810, zateplení polystyrenem, parozábrana z asfaltových pásů, oplechování atik z barveného hliníku.
Střecha nového rodinného domu v Horšovském Týně před zakrytím ochrannou textilií a zatížením kačírkem. Fólie Fatrafol 810, zateplení polystyrenem, parozábrana z asfaltových pásů, oplechování atik z barveného hliníku.
Střecha nového rodinného domu v Horšovském Týně před zakrytím ochrannou textilií a zatížením kačírkem. Fólie Fatrafol 810, zateplení polystyrenem, parozábrana z asfaltových pásů, oplechování atik z barveného hliníku.
Střecha nového rodinného domu v Horšovském Týně před zakrytím ochrannou textilií a zatížením kačírkem. Fólie Fatrafol 810, zateplení polystyrenem, parozábrana z asfaltových pásů, oplechování atik z barveného hliníku.
Rekonstrukce střechy řadového domu v Přešticích - původní stav.
Rekonstrukce střechy řadového domu v Přešticích - nová krytina Fatrafol 810. Plechová krytina byla odstraněna, podbytí opraveno a doplněna tepelná izolace. Zbývá ještě oplechovat komín a opravit oplechování atik.
Rekonstrukce střech prodejny v Klatovech fólií Fatrafol 810.
Rekonstrukce střech prodejny v Klatovech fólií Fatrafol 810.
Rekonstrukce střech prodejny v Klatovech fólií Fatrafol 810.
Střechy v Dolních Břežanech z PVC fólie přitížené kačírkem.
Střechy v Dolních Břežanech z PVC fólie přitížené kačírkem.
Střechy v Dolních Břežanech z PVC fólie přitížené kačírkem.
Průběh zátopové zkoušky střechy. Po zaslepení odtoku byla na střechu načerpána voda, aby se prokázala dokonalá vodotěsnost hydroizolace.
Izolace pod dlažbou a ozeleněnými terasami. Není vidět, přesto je nejdůležitější.
Rekontrukce střechy rodinného domu ve Stodě fólií Fatrafol 810.
Zateplení a nová hydroizolace střechy bytového domu v Holýšově. Stav před začátkem prací.
Zateplení a nová hydroizolace střechy bytového domu v Holýšově folií Fatrafol 810. Výměna původní ventilace za samočinné turbíny Lomanco.
Zateplení a nová hydroizolace střechy bytového domu v Holýšově folií Fatrafol 810.
Zateplení a nová hydroizolace střechy bytového domu v Holýšově folií Fatrafol 810.
Zateplení a nová hydroizolace střechy bytového domu v Holýšově folií Fatrafol 810. Napojení na původní střechu sousedního objektu.
Střecha z asfaltových pásů dřevostavby rodinného domu v Praze.
Střecha z PVC fólie na nové hale v Bělé nad Radbuzou.
Střecha z PVC fólie na nové hale v Bělé nad Radbuzou.
Střecha z PVC fólie na další hale v Bělé nad Radbuzou.
Rekonstrukce staré střechy haly a izolace střech nově přistavených hal v Příchovicích. Použili jsme fólii Fatrafol 810.
Střecha čerpací stanice z PVC fólie.

Rekonstrukce střech několika průmyslových objektů ve Stříbře s použitím fotovoltaického systému Fatrasol.

Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Stav před započetím prací.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Fotovoltaický systém Fatrasol, fólie Fatrafol 918/SG-PV, klempířské prvky z barveného hliníku.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Stav před započetím prací. Asfaltové pásy v havarijním stavu - na hřebeni se rozdělily a „odtekly” dolů.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Fotovoltaický systém Fatrasol, fólie Fatrafol 918/SG-PV.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Stav před započetím prací.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Fólie Fatrafol 810, klempířské prvky z barveného hliníku.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Stav před započetím prací.
Rekonstrukce střech průmyslových objektů ve Stříbře. Fotovoltaický systém Fatrasol, fólie Fatrafol 918/SG-PV, klempířské prvky z barveného hliníku.

Ostatní izolace

Izolace zahradního jezírka fólií Aquaplast 805.
Nová izolace starého laminátového bazénu PVC fólií.
Nová izolace starého laminátového bazénu PVC fólií.
Izolace zemědělského objektu proti zemní vlhkosti fólií Stafol 914.
Izolace zemědělského objektu proti zemní vlhkosti fólií Stafol 914. Zakryto ochrannou textilií a zatíženo do započetí betonáže proti účinkům větru.
Hydroizolace terasy v Berouně. Fólie Fatrafol 810, bude položena dlažba na terčích.
Izolace rodinného domu v Manětíně proti spodní vodě. Fólie Fatrafol 803 je zakrytá ochrannou textilií a připravena pro zdění nosných zdí a schodiště.
Izolace střechy garáže přilehlé k rodinnému domu fólií Fatrafol 810.
Izolace zahradního jezírka fólií Aquaplast 805.
Izolace proti spodní vodě a radonu z fólie Fatrafol 803. Fólie se zakrývá ochrannou geotextilií.
Svislá izolace proti spodní vodě a radonu z fólie Fatrafol 803. Foceno před zakrytím ochrannou geotextilií.
Izolace teras a střechy terasového domu v Červeném Hrádku. Připraveno pro zakrytí dlažbou na terčích.
Izolace teras a střechy terasového domu v Červeném Hrádku. Připraveno pro zakrytí dlažbou na terčích.
Izolace teras a střechy terasového domu v Červeném Hrádku. Titanzinkové oplechování a zakrytí přiléhajích stříšek.
Izolace teras a střechy terasového domu v Červeném Hrádku. Titanzinkové oplechování a zakrytí přiléhajích stříšek.
Izolace teras a střechy terasového domu v Červeném Hrádku. Titanzinkové oplechování.
Izolace starého skladového objektu v Plzni proti zemní vlhkosti fólií Stafol 914, foceno v průběhu prací.

Šikmé střechy

Rekonstrukce střechy pálenou krytinou Tondach Stodo 12.
Rekonstrukce střechy pálenou krytinou Tondach Stodo 12.
Rekonstrukce střechy historického objektu v Kralovicích štípaným dřevěným šindelem. Foceno v průběhu prací.
Střecha rodinného domu z pálené krytiny Tondach Francouzská 14. Oplechování z barveného hliníku, plochá stříška z fólie Fatrafol 810 přitížené kačírkem.
Střecha na historickém domku ze dřevěného štípaného šindele.
Rekonstrukce střechy evangelického kostela v Merklíně pálenou bobrovkou Tondach (šupinové krytí).
Střechy historického kláštera v Mariánské Týnici pokryté tradičním způsobem pálenými prejzy kladenými do malty.
Střechy historického kláštera v Mariánské Týnici, zde měděné oplechování žlabu mezi objekty.
Střechy historického kláštera v Mariánské Týnici pokryté tradičním způsobem pálenými prejzy kladenými do malty.
Pokrytí střech hostince u rozhledny na Bolfánku (Chudenice). Použity jsou vláknocementové šablony Cembrit.
Pokrytí střech hostince u rozhledny na Bolfánku (Chudenice). Použity jsou vláknocementové šablony Cembrit.
Rekonstrukce střechy rodinného domu asfaltovým šindelem.
Šikmé a ploché střechy bytového domu v Plzni.
Rekonstrukce střechy pálenou bobrovkou Tondach, včetně vykrytí volských ok. Korunové krytí.