Pavel Šalom střechy a izolace

Prezentační fotografie: provádění izolací na konstrukcích nepravidelných a zaoblených tvarů

Izolace z PVC fólie pro zajímavě tvarovanou zelenou střechu

Nabídka

Zajímá mě:

Naší specializací jsou hydroizolace z PVC fólií, ať už střech, balkonů, jezírek, spodní stavby čí dalších speciálních stavebních prvků. Naleznete zde zjednodušený popis takovýchto nejčastěji řešených typů konstrukcí, možných způsobů řešení je ale mnohem více. Různá řešení mají různé výhody a nevýhody, proto se neomezujeme na jeden způsob, ale snažíme se vždy vybrat ten nejvhodnější pro konkrétní stavbu.

Popsat všechny kombinace zde není možné, rádi ale vysvětlíme podrobnosti při konkrétních dotazech, neváhejte nás proto kontaktovat. Doporučíme vhodné řešení a podle detailních plánů nebo po osobní prohlídce zdarma připravíme podrobnou cenovou nabídku.

Zateplené ploché střechy

Dodáváme kompletní střešní souvrství včetně řešení návazností nutných pro jeho správnou funkci, což zahrnuje hlavně oplechování okrajů střechy, odvodnění, napojení na světlíky a ostatní prostupy. U jednovrstvých zateplených střech se souvrství nejčastěji skládá z parozábrany z asfaltových pásů, tepelné izolace z polystyrenových desek, separační textilie a hydroizolační fólie.

Střechy bytových domů v Plzni Pod Záhorskem, izolace z PVC fólie
Zateplená střecha bytového domu přitížená kačírkem

Celé souvrství musí být zajištěno proti větru, což se řeší buď přitížením oblázkovým kamenivem nebo kotvením k podkladu. Obecně se častěji nové střechy přitěžují a revitalizované staré střechy kotví, oba způsoby mají ale své výhody a nevýhody, které je potřeba zvážit pro každou střechu zvlášť. U novostaveb takováto přitížená skladba poskytuje tu výhodu, že není potřeba řešit spády pro odtékání vody při betonáži podkladu, ale vyřeší se polystyrenovými spádovými klíny přímo ve skladbě střechy.

Nezateplené ploché střechy

Střecha z PVC fólie na dřevostavbě rodinného domu v Tachově
Střecha dřevostavby z PVC fólie na OSB deskách

Bez zateplení se už dnes provádí jen střechy garáží a různých přístřešků a pergol. Z pohledu hydroizolace se ale také stejným způsobem provádí střechy dvouvrstvé, které jsou zateplené níže ve skladbě, pod podkladem pro vrchní izolační fólii. U nových staveb bývá podkladem prkenný záklop nebo OSB desky, u rekonstrukcí se jednoduše překryje stará lepenka. Falcované plechy nejsou pro překrytí fólií vhodné a před prováděním nové izolace je nutné je odstranit.

Odvodnění střechy se podle tvaru řeší buď okapovými žlaby nebo vnitřními vpustmi a samozřejmostí je oplechování okrajů. Samotnému položení nové fólie předchází oplechování všech koutů a okrajů z kašírovaného plechu umožňujícímu přímé navaření fólie. Pokračuje se separační textilií a samotnou fólií, která se před svařením horkým vzduchem ještě přikotví k podkladu.

Zelené ploché střechy

Kromě výhody svého krásného vzhledu poskytují zelené střechy i méně očividnou výhodu svojí schopností zadržovat vodu. U novostaveb tak často umožní výrazně zmenšit rozměry zákonem požadované retenční nádrže.

Čerstvě osázená zelená střecha rodinného domu v Senomatech
Čerstvě osázená zelená střecha rodinného domu

Extenzivní zelená střecha je osázena rozchodníky které po jejich uchycení není třeba zalévat, má nízkou a lehkou skladbu, vhodnou pro většinu novostaveb s pevnými stropy. Intenzivní zelená střecha pak umožňuje růst trávníku i keřů, je ji však nutno zavlažovat a udržovat a její výrazně silnější skladba vyžaduje zesílené stropy speciálně navržené pro tento účel.

Svojí skladbou izolace se neliší od střech přitížených kamenivem, spodní vrstvy tvoří parozábrana, tepelná izolace z polystyrenu, separační textilie a hydroizolační fólie. Po provedení izolace obyčejně naše práce končí a další vrstvy, substrát a rostliny pak řeší zahradnické firmy.

Izolace balkonu nebo terasy

Balkon staršího rodinného domu izolovaný fólií Fatrafol 810
Nová izolace z PVC fólie chrání starší balkon proti zatékání

Zatékání do konstrukce balkonu je jedním z nejčastějších problémů se kterým se na stávajících stavbách setkáváme. Často i extrémně nákladně provedené vícevrstvé skladby speciálních stěrek a lepené dlažby nedokážou splnit obojí požadavky na těsnost - dochází k zatékání - a na vzhled a použitelnost - dlažba se odlupuje. Izolace z PVC fólie a samostatná pochozí vrstva se zas a znovu ukazuje jako nejspolehlivější řešení.

Fólie dokonale chrání proti zatékání a v kombinaci s kašírovanými plechy umožňuje spolehlivé a pohledné řešení okrajů a detailů. Pro výjimečně používané balkony může zůstat i jako vrchní vrstva, občasné chození jí nevadí. Na využívaných balkonech a terasách ale jednoznačně doporučujeme použít samostatnou pochozí vrstvu z dlažby na terčích, dřevěného roštu nebo umělé trávy.

Terasový dům v Červeném Hrádku. Vidět je dlažba na terčích, ochranná textilie a odkrytá izolační fólie, na kraj střechy budou umístěny široké květináče.
Terasy s betonovou dlažbou na gumových podložkách

Dlažbu na terčích tvoří dostatečně únosné dlaždice určené k tomuto účelu, které jsou pokládány na gumové podložky. Nejsou lepeny ani spárovány, voda protéká mezi jejich spárami dolů na fólii a na pochozí vrstvě tak nezůstávají louže. Podložky mohou být i výškově stavitelné, což umožňuje pochozí povrch i nepravidelně spádované terasy vyrovnat. Obdobně fungují i dřevěné terasové rošty. Po dokončení naší izolace řeší tyto povrchy specializované firmy.

Izolace zahradního jezírka

Zahradní jezírko z fólie Aquaplast
Napouštění právě dokončeného zahradního jezírka

Všechny oblé a nepravidelné tvary zahradních jezírek jde velmi dobře opracovat jezírkovou PVC fólií. Ta je pružná, pevná, a hlavně perfektně svařitelná, což ji umožňuje bez problémů rozřezat, opět spojit a kopírovat tak tvar jezírka. Pro ochranu se podkládá silnou geotextilií, jen v místech s ostrými kameny je vhodné podklad ještě dosypat pískem. Po obvodu je nutné ji důkladně zatěžkat kameny, aby ji váha vody nestahovala dolů.

Shora už na fólii bez dalších úprav mohou přijít vodní rostliny a oblé kameny. Protože mohou snadno sjíždět, je dobré s tím počítat už při návrhu tvaru jezírka a vytvořit "schody", které vytvoří podklad vždy ve správné hloubce pro daný typ rostliny. Pro větší jezírka z fólie izolujeme i filtrační jímky. S návrhem tvaru, rostlin a technologie nejlépe poradí specializované zahradnické firmy - my pak zajistíme, aby voda zůstala tam, kde má.

Izolace spodní stavby

Izolace suterénu proti spodní vodě, svislá PVC fólie připravená na zakrytí textilií a XPS deskami
Izolace suterénu z fólie Fatrafol 803 čekající na zakrytí

Pro základy staveb nabízí PVC fólie zajímavou alternativu k asfaltovým lepenkám. Výjimečně dobře odolávají tlakové vodě a zabezpečí i proti střednímu radonovému riziku. Velké stavby hal pak slabší verze fólie ochrání proti zemní vlhkosti, poskytujíc obojí výhodu ceny a rychlé montáže.

Oproti střechám není ale její využití tak všestranné a na některé projekty nemusí být vhodnou volbou. Jedním z těchto případů je, když skrze izolační vrstvu prochází větší množství výztuže, druhým pak pokud je potřeba přímo na izolaci ještě provádět množství dalších stavebních prací. Ze zkušenosti víme, že při nich často dochází k poškození izolace nedbalostí. Fólie proto nejlépe poslouží tam, kde je po provedení izolace překryta vrstvou betonu.

Další časté dotazy

Kolik to stojí?

Podrobné plány už v průběhu přípravy umožňují cenu neodhadovat, ale vědět. Zde námi připravený kladečský plán pro spádové klíny z polystyrenu.
Pečlivé plánování šetří materiál. Žádný "balík navíc pro jistotu" účtovat nebudeme.

Na každou zakázku připravujeme podrobný nabídkový rozpočet prací, který je pro vás zdarma, ať už se rozhodnete nabídky využít nebo ne. Považujeme za zásadní pro spokojenost zákazníka, aby věděl přesně co dostane a sám tak mohl učinit informované rozhodnutí. Námi udaná cena v rozpočtu je pro nás pak závazná a nemusíte se bát žádných dalších navýšení.

Výslednou cenu výrazně ovlivňuje nejenom samotná skladba, ale i složitost prací. Malý balkon se zábradlím tak může stát tolik jako čtyřikrát větší střecha. Neradi proto dáváme ceny "od metru", ale vždy počítáme cenu jako součet všech dílčích prací a materiálů pro každou zakázku zvlášť. Vycházíme buď z podrobných výkresů, nebo osobní prohlídky a domluvy s potencionálním zákazníkem. Při té samozřejmě i rádi probereme a poradíme výhody a nevýhody možných řešení.

Proč PVC fólie?

Dobře svařená PVC fólie tvoří dokonalou hydroizolaci. Je lehká, pevná, nemusí se nijak udržovat a má dlouhou životnost. Pro různá použití existují její specializované verze, které vždy zajistí nejlepší možné výsledky, ať už se jedná o střechu kotvenou nebo zelenou, spodní stavbu, jezírko nebo bazén. Hodí se i na opravu problematických střech, které po mnoha opravách asfaltem už nemají jasný sklon a tvoří louže. Této fólii totiž dlouhodobé vystavení vodě nijak neuškodí. Díky svařování horkým vzduchem vyniká rychlostí pokládky a střecha tak může být rychleji hotová.

Vše má své výhody i nevýhody, a tak i asfaltové lepenky mají na stavbách stále svoje místo. Sami je pro určité konstrukce používáme, pro mnohé jiné jsou ale PVC fólie všestranně lepší volbou. Proto z nich i my máme střechy, balkón a bazén!

Šikmé střechy

Přestože historicky byly silnou částí našeho portfolia, nyní už zakázky na šikmé střechy přijímáme jen ve výjimečných případech, pro stálé zákazníky. Poptejte proto prosím jiné řemeslníky.

Klempířské práce

Klempířské práce provádíme jen jako doplňkové práce pro zakázky plochých střech, samostatně žádné takové práce ani opravy nepřijímáme.

Tasařské práce

Tesařské práce neprovádíme, doporučuji ale blízkou firmu Mertl - konstrukce!